Välkommen till vår blogg - din väg till välmående!

Vår kropp är fantastisk och eftersom vår hudbarriär inklusive slemhinnorna ibland brister och kan få svårt att ta hand om yttre mikroorganismer eller partiklar, har vi ett inre försvar, immunförsvaret. Detta försvar omfattar: de vita blodkropparna och lymfsystemet. De vita blodkropparnas funktion är att identifiera ämnen som inte är kroppens egna,...