RESVERATROL

29.10.2019

Att resveratrol ska vara bra för hud, leder, nerver och även göra oss yngre är några av de faktorer som gjort ämnet så hett på senaste. Frågan är: Vad är resveratrol egentligen, och är det verkligen så nyttigt som det sägs?

Det forskas intensivt på ämnet idag och antalet kliniska studier har exploderat då man sett så otroligt positiva effekter i studie efter studie. Vad är då Resveratrol? 

Ämnet är en antioxidant och en växtpolyfenol som bildas bland annat på röda vindruvors skal. Där fungerar det som ett skydd/försvar mot angrepp av bakterier och svamp. Att man från början började intressera sig för molekylen berodde på "The french paradox". Man började i början på 90-talet genomföra en studie som visade att folket i södra Frankrike hade mindre hjärt och kärlsjukdomar. Detta tycktes konstigt då samma befolknings mat bestod av ett högt innehåll av mättat fett, vilket forskarna ansåg vara en vetenskaplig paradox. Samma befolkning konsumerade dock kontinuerligt rött vin, och teorin är att detta påverkade befolkningens hälsa positivt. Man forskar idag även på vilka effekter resveratrol har på hjärnans funktion, cellers regenerering (nybildande) samt blodsockerreglering. Det finns många studier på både människor och djur. Resveratrol sägs även ha mycket positiv inverkan på vår hud och vårt hår, samt ha föryngrande effekter. Då ämnet är en antioxidant och kan reducera vissa signaler hos de gener som styr åldrandet, hämma olika inflammationstillstånd så skulle resveratrol teoretiskt sett även kunna fungera som en substans inom anti-ageing. Ett problem är dock att ämnet är svårt att ta upp för kroppen.  I krämer är ofta molekylerna för stora för att kunna gå in i vår hud. Tas det via tablett förstörs det snabbt i levern. Ett svenskt läkemedelsföretag har dock tagit fram en sk munfilm, där ämnet tas upp via munslemhinnan.  Denna kallas Reserol, och innehåller 20 mg resveratrol. Man vet ej ännu hur god effekt detta kommer att ha, det återstår att se. 

Tills dess nöjer jag mig med ett gott glas rött vin då och då, kanske en malbec som sägs ha lite extra av det goda ämnet, Resveratrol.